Hvad er Generation Sunde Børn?

Generation Sunde Børn er et forsknings- og lokalsamfundsprojekt som har til formål at undersøge hvordan man kan skabe sunde og trivselsfyldte børneliv. Kernedelen er et stort interventionsforsøg der strækker sig over to skoleår og berører livet for omkring 2200 børn, der starter i 1. og 2. klasse i august 2023 på 24 udvalgte skoler på Sjælland og i Region Syddanmark.

Hvad sker der i Generation Sunde Børn?

Projektet implementerer en række tiltag på 12 indsatsskoler, mens 12 skoler fungerer som sammenligningsgrundlag. Disse tiltag inkluderer blandt andet:

  • Sund og klimavenlig skolemad – som leveres af ØJN

  • Integration af mere bevægelse i undervisningen

  • Workshops for forældre og børn om sunde søvn- og skærmvaner

Derudover involverer projektet også lokalsamfundet i form af SFO’er, idrætsforeninger, og supermarkeder, samt andre lokale og nationale aktører.

Hvem står bag Generation Sunde Børn?

Projektet er et samarbejde mellem fire forskningsinstitutioner:

Støttet af Novo Nordisk Fonden.

Om madordningen

Maden spiller en central rolle i Generation Sunde Børn. I samarbejde med ernæringsforskere fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet har ØJN Skolemad udviklet en frokostordning der:

  • Serveres gratis 4 dage om ugen

  • Følger officielle sunde og klimavenlige kostråd

  • Inkluderer en rig variation af frugt og grøntsager, fisk, fuldkorn, kød, og bælgfrugter

  • Involverer børnene i hele spiseoplevelsen, fra dækning af bord til oprydning

da_DKDansk
Powered by TranslatePress